ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโฮสติ้ง(Hosting)

โฮสติ้งคืออะไร?

Hosting คือ การที่เราฝากข้อมูลที่เราต้องการจะเก็บ ไปไว้กับเครื่อง server ที่ให้บริการ upload ข้อมูล โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือพูดง่ายๆก็ คือการที่เราฝากไฟล์ต่างๆ ไว้กับ server โดยเราจะทำการเช่าพื้นที่ Server ของเขาในการฝากไฟล์

ประเภทของ Hosting

โฮสติ้งมีหลายประเภทมากมายหลายรูปแบบ แต่ละตัวต่างก็มีข้อดี ข้อเสียต่างกัน แล้วแต่หน้าที่ของแต่ละตัว ซึ่งแต่ละตัวจะประกอบด้วยการให้บริการดังนี้

  1. Web Server – การให้บริการระบบเว็บเซิฟเวอร์-ไคลเอนต์ เพื่อทำให้บุคคลใดๆ สามารถเข้าเว็บไซต์ของเราได้ ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้แก่ Apache Webserver, Apache Tomcat Webserver, Nginx Webserver, IIS Webserver  เป็นต้น
  2. Database Sarver – การให้บริการจัดการกับระบบฐานข้อมูล โดยอาจจะใช้เป็น MySql หรือ SqlServer ก็ได้
  3. File Server หรือ FTP Server – เป็นการให้บริการในการรับ-ส่งข้อมูล ผ่านกันระหว่างเครื่อง ไคลเอนต์ กับ เซิฟเวอร์ ผ่าน Protocol ที่มีชื่อว่า FTP (File Transfer Protocol)
  4. Mail Server – การให้บริการเกี่ยวกับระบบ เมลอิเล็คทรอนิกส์ หรือ e-mail เช่น เว็บไซต์เราชื่อ changnoy.com เราอาจจะตั้งเมลเป็น admin@changnoy.com

โดยหลักๆจำเป็นจะต้องมี 4 อย่างนี้ แต่อาจจะมีออฟชั่นเสริม เช่น  Firewall เป็นต้น ซึ่งก็แล้วแต่ผู้ให้บริการจะมีให้เรา และมี Hosting การแบ่งประเภทของ hosting ดังนี้

  1. Shared Web Hosting

หรือเรียกอีกชื่อว่า Virtual Hosting คือ การใช้ทรัพย์พายากรของเครื่อง Server แชร์กับคนอื่น ภายใต้ทรัพยากรเครื่องที่มีอยู่อย่างจำกัด เช่น CPU 16 Core, Ram 32GB,HDD 6TB ถ้ามีเว็บไซต์ใดทำระบบล่ม ก็จะล่มกันหมดไปด้วยนั่นเอง

ข้อดี หาเช่าบริการได้ง่าย และมีราคาถูก ถูกติดตั้งและ Config ซอฟต์แวร์มาพร้อมใช้งานแล้ว ไม่ต้องดูแลระบบ Network เองเพราะผู้ให้บริการต้องเป็นคนดู

ข้อเสีย เป็นการใช้งานระบบร่วมกัน หากตั้งค่าความปลอดภัยไม่ดีอาจจะโดนเจาะระบบทั้งหมด หรือหากมีผู้ใช้งานท่านใดก่อปัญหา ก็จะกระทบกับผู้ใช้งานคนอื่นไปด้วย

 

  1. VPS Hosting

ส่วนระบบ VPS ย่อมากจาก Virtual Private Server Hosting นั้นคือการจำลองระบบแยกออกมาจากเซิฟเวอร์ 1 ตัว (แต่ก็ยังใช้ Server ตัวเดียวกันกับคนอื่น แต่จะมองไม่เห็นกัน)และจะแชร์กันในระบบ VPS เท่านั้น และหาก VPS ตัวใดสร้างปัญหา ก็จะไม่กระทบกับผู้ใช้งาน VPS คนอื่น

ข้อดี มีความเสียรของระบบสูง มีความเป็นส่วนตัว และเกิดปัญหาระบบล่มได้น้อยมาก

ข้อเสีย มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น หากเทียบกับ Shared Hosting และจะได้สเปค Server ที่ต่ำกว่า เมื่อเทียบกันในช่วงราคาเดียวกัน ยังมีการแชร์การส่งข้อมูลกันใน Network

 

  1. Dedicated Hosting and Collocated Hosting

ก็คือการที่เช่า Server ทั้งเซิฟ โดยไม่แบ่งกับใคร ทั้งทรัพยากรเครื่อง ทั้งเน็ตเวิร์ค มีความเป็นส่วนตัว ปลอดภัย และประสิทธิภาพที่สูงที่สุด ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของสเปคที่ระบุมา โดยทั้งมีความต่างกันตรงที่

Dedicated Hosting เป็นการเช่า Server ของผู้ให้บริการ

Collocated Hosting เป็นการนำ Server ของเราเองไปวางไว้ที่ IDC โดยเสียค่าเช่าพื้นที่

ข้อดี มีความเป็นส่วนตัว ปลอดภัย และประสิทธิภาพที่สูงที่สุด

ข้อเสีย มีราคาที่แพงมากที่สุดและอาจจะต้องจ้าง System Admin มาดูแล หากขาดความรู้เรื่องระบบหรือไม่มีเวลา

 

  1. ระบบ Cloud

คือการนำเซิฟเวอร์หลายๆตัวมาทำงานร่วมกัน เพื่อจุดประสงค์ใด เช่นอาจจะเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น หรือมี fault tolerance หรือมีความคงทนต่อระบบล่มเนื่องจากมีการทำ Backup ไว้เป็นต้น โดยก็จะมีบริการ Cloud Hosting กับ Cloud VPS ซึ่งกก็จะมีหน้าที่คล้ายๆกับ Share hosting กับ  VPS Server

ขอบคุณภาพจาก: gtrontech.com/wp-content/uploads/2015/06/hosting1.jpg