เคล็ดลับการออกแบบ packaging ให้ประสบความสำเร็จ

เคล็ดลับการออกแบบ packaging ให้ประสบความสำเร็จ

เคล็ดลับการออกแบบ packaging ให้ประสบความสำเร็จ

            การออกแบบ packaging ให้ออกมาดูดี และสะดุดตาต่อตัวผู้บริโภค ย่อมก่อให้เกิดความประทับใจดูน่าซื้อ คุ้มค่าที่จะเสียเงินไปการการซื้อสินค้าชิ้นนั้น ถือเป็นสิงสำคัญที่เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจต้องนึกถึง เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นบันไดนำไปสู่ความสำเร็จต่อไปในอนาคต

นอกจากตัวสินค้าที่มีคุณภาพดีแล้ว หลายครั้งยังพบว่าสินค้าของเราอาจมีคุณภาพไม่ได้แตกต่างจากคู่แข่งตามท้องตลาดมากนัก ดั้งนั้นสิ่งที่จะเสริมเติมแต่งทำให้สินค้ามีมูลค่าและช่วยให้น่าซื้อมากขึ้น อาจไม่ใช่การนำเสนอด้าน Function การใช้งานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งการออกแบบ packaging ที่ดีแต่ต้องมีการเสริมด้าน Emotion เข้าไปด้วย เนื่องจากการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของคนเรา บางครั้งเราก็ไม่ได้ใช้เหตุผลเสมอไป แต่จะใช้ “อารมณ์” มากกว่า

การออกแบบ packaging ให้เป็นที่ดึงดูดใจ

เราจะออกแบบ packaging อย่างไรให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกอยากซื้อสินค้า ต้องสีจัด ๆ ตัวหนังสือใหญ่ ๆ หรือต้องโชว์ตัวสินค้าให้โดดเด่น ใช่หรือไม่? ทั้งหมดไม่มีคำว่าผิดและถูก นั่นก็ขึ้นอยู่กับความคิดของตัวผู้สร้างสรรค์ออกแบบเองว่าจะทำยังไงให้สินค้าของดูโดดเด่นน่าซื้อ

ดังนั้นการออกแบบ packaging ไม่เพียงแค่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงผลที่ตามมาด้วย เช่น ออกแบบกล่องมาแล้วสวยมาก แต่จำหน่ายไม่ได้เลยก็ถือว่าไม่ได้ผล อาจจะตอบโจทย์ผู้ออกแบบ แต่กับตัวเจ้าของแบรนด์หรือตัวลูกค้าแล้วมันไม่ใช่เลย

การออกแบบ packaging ต้องสื่อสารได้ดี และบ่งบอกสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่งคนอื่น

การออกแบบ packaging ที่ดีจะต้องสื่อสารได้ด้วยตัวมันเอง ถึงแม้ว่าจะวางไว้อยู่เฉย ๆ ก็ตามแต่ก็ทำให้ผู้บริโภครู้ได้ทันทีว่าสิ่งนี้คืออะไร เช่น ใช้ภาพเพื่อสื่อถึงงาน หรือมีข้อความที่บ่งบอกถึงคุณประโยชน์การใช้งานได้ภายในประโยคสั้น ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสินค้าของเรามีจุดแข็งและแตกต่างจากคู่แข่งคนอื่น ก็ควรงัดเอาจุดเด่นตรงนั้นออกมาให้ผู้บริโภคได้รับรู้ ว่าสินค้าเรามันโดดเด่นแตกต่างอย่างไรบ้าง

การออกแบบ packaging ต้องมอบความเชื่อมั่น สะท้อนตัวตนจากภายในสู่ภายนอก

โจทย์ของการออกแบบ packaging สำหรับอาหารสดนั่นก็คือ จะทำอย่างไรให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นว่า อาหารที่ถูกบรรจุอยู่ภายในยังคง สด สะอาดและปลอดภัย จริง ๆ หากแบรนด์ไหนสามารถสร้างความเชื่อมั่นน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภคได้ ก็จะทำให้เกิดความมั่นใจที่จะเลือกซื้อสินค้าชิ้นนั้น ๆ

You may also like