คุณสมบัติ Online Hotel Booking engine

ธุรกิจการจองห้องพัก โรงแรมนอกจากการสร้างหน้าเว็บไซต์ให้ออกมาสวย ดูดี ด้วยดีไซน์ที่สามารถดึงดูดลูกค้าให้เกิดความไว้วางใจแล้วนั้น หากขาด Online Hotel Booking engine ก็ยังไม่คงสามารถสร้างผลประกอบการ หรือยอดการสำรองที่พักเพิ่มมากขึ้นได้ ดังนั้นการเลือก Online Hotel Booking engine จึงต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้Woman searching a hotel for vacation. Booking template designed on the screen.

 1. ลูกค้าสามารถทำการสำรองที่พัก ได้ตลอก 24 ชั่วโมง
 2. รองรับภาษาได้หลายภาษา เพื่อเป็นการสนับสนุนการเข้าถึงระบบการใช้ง่านหน้าเว็บไซต์ เพราะนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนสถานที่ท่องเที่ยวย่อมไม่มีเพียงแค่ภายในประเทศเป็นแน่ แต่ยังคงจำเป็นต้องให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกประเทศทั่วโลก
 3. ลดข้อผิดพลาด ในขั้นตอนการจองห้องพัก ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีการกรอกรายละเอียด หรือการประมวลผลของ  Online Hotel Booking engine ที่ไม่มีการพัฒนา หรือไม่ได้มาตรฐาน
 4. สามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในขั้นตอนการจองได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัยทุกรายละเอียดข้อมูล
 5. ช่วยเป็นเครื่องมือค้นหาที่พัก และสามารถตัดสินใจเลือกที่พักได้ตามวัตถุประสงค์ความต้องการของผู้เข้าพัก
 6. สามารถทำรายงานการสรุปผลเกี่ยวกับยอดเงินโดยประมาณการ
 7. Online Hotel Booking engine ต้องมีสไตล์ที่สวยงาม เข้ากับรูปแบบโครงสร้างหน้าเว็บหลัก
 8. สามารถทำการเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ให้เข้ามาใช้บริการห้องพักได้อย่างต่อเนื่อง
 9. สามารถรองรับการจัดสร้างโปรโมชั่่นเพื่อสนับสนุนการนำเสนอที่พักให้เป็นที่ต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ทั้งในช่วงเทศกาลและไม่ใช้เทศกาลท่องเที่ยวได้
 10. มีระบบการแจ้งเตือนอัจฉริยะเพื่อยืนยันสถานะการจองห้องพัก
 11. กำหนดขอบเขตการเข้าถึงระบบสิทธิ์ผู้ใช้งาน เป็นการป้องกัน รักษาความปลอดภัยพื้นฐานที่จำเป็นต้องมี
 12. สามารถเข้าใช้งานระบบได้หลายคนพร้อมกัน รวมไปถึงการเข้าหลังบ้าน สำหรับการจองห้องพักจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ทำการติดต่อมารอบด้าน
Continue Reading