เครื่องหมายการค้ากับเรื่องลิขสิทธิ์ (Trademark and Copyright)

มาทำความเข้าใจเรื่องเครื่องหมายการค้ากับการจดลิขสิทธิ์กันเถอะ2

เมื่อเรามาพูดถึงเครื่องหมายการค้ากับการจดลิขสิทธิ์ บางคนอาจจะรู้สึกสับสนว่ามันเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่ และเครื่องหมายการค้านับเป็นลิขสิทธิ์ด้วยหรือเปล่า? เรามีข้อมูลมาให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้ากับลิขสิทธิ์ว่าแท้ที่จริงคืออะไร แล้วเราเกี่ยวข้องกับแบบไหนมากที่สุด

เครื่องหมายการค้า อาจจะเป็นคำที่คนส่วนใหญ่ทั่วไปไม่ค่อยคุ้นเคยนัก แต่ถ้าเอ่ยถึงคำว่า ยี่ห้อ โลโก้ หรือ แบรนด์ ทุกคนจะคุ้นเคยมากกว่า ในชีวิตประจำวันเราจะเจอเครื่องหมายการค้าจำนวนมาก เป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่บ่งบอกสินค้าหรือบริการ ความคุ้มครองสำหรับเครื่องหมายการค้านั้นจะมีอายุ 10 ปี และสามารถต่ออายุความไปได้ทุกๆ 10 ปีเช่นกัน แต่ต้องยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 90 วันที่จะหมดอายุความ

ลิขสิทธิ์คืออะไร คือสิทธิสำหรับเจ้าของผลงานหรือผู้สร้างสรรค์ได้สร้างไว้ซึ่งเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง หรือ นำไปใช้ในด้านการโฆษณาได้ หรือไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด รวมถึงการอนุญาตให้ผู้อื่นนำไปใช้ โดยอายุของลิขสิทธิ์นี้ตามกฏหมายของไทยจะมีการคุ้มครองไปถึง 50 ปี นับตั้งแต่ผู้จดลิขสิทธิ์หรือเจ้าเสียชีวิต แต่ถ้าเจ้าของเป็นนิติบุคคล สิทธิ์คุ้มครอง 50 ปีนี้จะถูกนับเมื่อมีการโฆษณาเป็นครั้งแรก แต่การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์นั้นจะแบ่งแยกย่อยไปอีกตามประเภทของผลงาน เช่น ศิลปประยุกต์ ก็จะได้รับความคุ้มครอง 25 ปีเท่านั้น

ลิขสิทธิ์เช่น นวนิยาย, คู่มือการใช้งาน, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, บทเพลง, โรงละคร, ภาพวาด, โลโก้ และอื่นๆเป็นงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติ การนำเอาผลงานเหล่านี้ไปใช้หรือคัดลอกหรือนำไปจำหน่ายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของจึงเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย หากมีคนพยายามจะคัดลอกผลงานของคุณ คุณก็ต้องชี้แจงกับพวกเขาให้รับทราบเสียก่อนว่า พวกเขากำลังละเมิดกฏหมายอยู่ และบอกให้พวกเขาหยุดการกระทำเหล่านี้ แต่ถ้าพวกเขาไม่สนใจและไม่ตระหนักถึงสิ่งที่คุณแจ้ง คุณก็ต้องดำเนินการฟ้องร้องกับศาล และง่ายต่อการชนะคดีถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่าคุณคือเจ้าของสิทธิ์ผลงานนั้นจริงๆ

ในส่วนของเครื่องหมายการค้านั้น สิทธิ์ของคุณจะถูกคุ้มครองก็ต่อเมื่อคุณได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับเจ้าหน้าที่แล้ว ต่อไปนี้เราจะอธิบายถึงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า นั้นคือ TM และ R มันเป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบโลโก้

TM เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งผู้เป็นเจ้าของกิจการสามารถนำไปใช้กับเครื่องหมายการค้าของตนโดยที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า
R เป็นสัญลักษณ์หมายความถึงการ จดทะเบียนหรือ Registered แล้วเมื่อนำมาประกอบกับเครื่องหมายการค้าก็จะทำให้รู้ว่า เครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนแล้ว
เครื่องหมายการค้าที่คุณจดทะเบียนแล้วนับว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของคุณซึ่งคุณสามารถจะขายหรือโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นก็ได้

Continue Reading