ออกแบบ packaging สำหรับสุราพื้นบ้าน

ออกแบบ packaging สำหรับสุราพื้นบ้าน

ออกแบบ packaging สำหรับสุราพื้นบ้าน

            สำหรับการออกแบบ packaging เพื่อ “สุรา” นอกเหนือจากการใช้บรรจุภัณฑ์เป็นที่บรรจุเก็บรักษาสินค้าตามหน้าที่แล้ว ยังช่วยรักษาคุณภาพของสุรา อีกทั้งยังช่วยให้ง่ายต่อการนำออกมาบริโภคได้ตามความาต้องการ

ทุกวันนี้ วัสดุที่ใช้ออกแบบ packaging เพื่อสุราก็มีอยู่หลากหลายอย่าง อาทิ ขวดแก้ว เครื่องปั้นดินเผา ขวดเจียระไนคริสตัล ซอง ถุง กล่อง และถุงในกล่อง แต่ที่นิยมใช้กัน หลัก ๆ แล้วจะแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

ใช้ขวดแก้ว สำหรับออกแบบ packaging  เพื่อสุรา

ขนาดของขวดแก้วที่นำมาใช้ออกแบบ packaging  ที่ใช้บรรจุสุราหรือเบียร์มีอยู่ด้วยกัน 2 ขนาด ได้แก่ ขวดใหญ่ ขนาด 750 ซีซีหรือมิลลิลิตร ขวดเบียร์ขนาดใหญ่ 630 ซีซี และขวดเล็ก 330 ซีซี ส่วนสุราขวดเล็กกว่านี้จะใช้เป็นขวดแก้วแบนขนาด 375 ซีซี สำหรับสีที่นิยมใช้มีทั้ง สีใส สีอำพัน และสีเขียว นอกเหนือจากสีเหล่านี้แล้ว เทคโนโลยีด้านการผลิตขวดสีก็ได้ก้าวไกลไปอีกขั้น ด้วยกรรมวิธีใช้เม็ดสีผสมเข้าไปในเนื้อแก้วเพื่อผลิตขวดแก้วเป็นสีใดก็ได้ตามต้องการ

การตกแต่งขวดแก้วเพื่อใช้ออกแบบ packaging นั้น ทำได้หลากหลายวิธี เช่น การตกแต่งขวดแก้วขั้นพื้นฐานที่สุด คือ การแกะสลักลายหรือวาดลวดลายลงไปในเนื้อแก้ว (Embossing/Engraving) ที่สำคัญลายนูนที่ปรากฏบนผิวขวดยังสามารถปั๊มสีโลหะได้อีกด้วย ส่วนการตกแต่งยังไงให้ดูมีราคา คือ การพ่นทรายงลงไปทำให้ขวดแก้วทึบแสง นอกจากเป็นการสร้างความแปลกใหม่ได้อย่างดีแล้ว ยังช่วยถนอมอายุของสุราอีกด้วย

“ฉลาก” สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบ packaging เพื่อสุรา

การออกแบบ packaging ต้องคำนึงถึงฉลากของสุราชนิดนั้นด้วย ยกตัวอย่าง ก่อนที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อไวน์สักขวด ส่วนใหญ่จะอ่านรายละเอียดบนฉลากเสมอ เพื่อทราบถึงยี่ห้อ สายพันธุ์ขององุ่นที่ใช้ผลิตไวน์ รวมถึงแหล่งผลิตและปีที่ผลิต ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผู้ซื้อจะคาดเดาได้ว่ากลิ่นและรสชาติจะต้องเป็นแบบที่ต้องการหรือไม่

สำหรับฉลากบนขวดสุราพื้นบ้านยยังคงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากผู้ผลิตและบรรจุสุราพื้นบ้านโดยส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้ขวดที่ผ่านการใช้งาน เช่น ขวดเบียร์หรือขวดไวน์ที่ผ่านการบริโภคแล้ว ดังนั้นเมื่อรูปทรงของขวดเป็นแบบเดียวกันหมด  การออกแบบฉลากจึงมีความสำคัญมากไม่แพ้การออกแบบ packaging เนื่องจากสามารถสร้างจุดเด่น และสร้างความแตกต่างให้แก่บรรจุภัณฑ์ ส่วนรายละเอียดอย่างน้อยที่สุดที่ควรปรากฏบนฉลากต้องประกอบด้วยข้อมูลเหล่านี้

  1. ตราสินค้า อาจเป็นชื่อของชุมชนหรือชื่อเจ้าของสินค้าก็ได้
  2. ประเภทของสุรา
  3. แหล่งหรือสถานที่ผลิต
  4. ปริมาณแอลกอฮอล์โดยปริมาตร
  5. ปริมาตรสุทธิที่บรรจุ

นอกจากนี้การออกแบบ packaging ในสุราพื้นบ้านที่ต้องการวางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายสมัยใหม่ (Modern Trade) ต้องคำนึงถึงบาร์โค้ด หรือ สัญลักษณ์รหัสแท่งที่ติดอยู่บนฉลากด้วย

Continue Reading