เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของการซื้อรถมือสอง

ระบบการทำงานของเครื่องยนต์ผู้ใช้โดยทั่วไป โดยเฉพาะคุณผู้หญิงอาจมีความรู้ไม่เพียงพอต่อการตรวจสภาพสมรรถนะการทำงานก็จริง แต่หากมองไปอีกหนึ่งมุมที่คุณผู้หญิงมีมากกว่าคุณผู้ชายทั้งหลาย สิ่งนั้นคือความระเอียด และรอบครอบก่อนคิดก่อนตัดสินใจทำสิ่งใดซึ่งเป็นหัวใจหลักของการซื้อรถมือสอง ซึ่งมีทั้งข้อดี และผลเสียตามมาได้ หากผู้ซื้อขาดสติ หลงเชื่อเพียงคำชวนเชื่อของพนักงานขาย4

 • ข้อดีของการซื้อรถมือสอง
  • ผู้ซื้อ
   •     ประหยัดเงินทุนในกระเป๋า
   •     ไม่ต้องจองรถ หากมีเงินสดก็สามารถเซ็นสัญญาซื้อขาย พร้อมนำรถมาใช้งานได้ทันที
   •     สามารถสือค้น หาข้อมูลความน่าเชือถือได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ หรือออฟไลน์เองก็ตามที
   •     ไม่มีเว้นช่วงวันหยุด จึงไม่ปิดกั้นการหาฤกษ์ยามดีในการนำรถออกจากเต้น
  • ผู้ขาย สามารถเลือกลงสื่อประชาสัมพันธ์ได้ทุกช่องทาง เพื่อโปรโมทให้กลุ่มคนที่สนใจซื้อรถมือสองเกิดความน่าเชื่อถือ และเป็นโอกาสให้ผู้ซื้อหันมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
 • ข้อเสียของการซื้อรถมือสอง
  • หากไม่ตรวจสอบให้ดี อาจถูกย้อมแมวขายได้ง่าย โดยเฉพาะใครที่เลือกซื้อรถจากเต้นท์ที่ไม่มีแบรนด์ หรือมาตรฐานเป็นตัวการรันตี ก็มักจะต้องเสียรู้ให้กับพวกมิจฉาชีพอยู่เสมอ
  • ได้เครื่องยนต์ที่ไม่มีสมรรถนะการใช้งาน นั้นเป็นเพราะคุณขาดขั้นตอนการตรวจสอบ หรือรีบเร่งตัดสินใจซื้อรถมือสองเพียงเพราะเป็นเป็นเครื่องยนต์ที่ตรงตามสเปค ราคาไม่แพง
Continue Reading